Vila Kostas

cenovnik

 

 

Lokacija: Nalazi se u starom delu Sartija na oko 30m od plaže. U ponudi su dvokrevetni studiji i četvorokrevetni apartman, od kojih neki imaju bočni pogled na more. Studiji i apartmani su na drugom spratu. Svi imaju SAT TV, signal za besplatno korišćenje bežičnog interneta kao i klima uređaj čije se korišćenje doplaćuje.

 

 *Polazak autobusa je dan ranije u odnosu na datum iz tabele       

Period Tip
smeštaja
Max br.
osoba
10.05-20.05 20.05-01.06 01.06-13.06 13.06-24.06 24.06-04.07 04.07-14.07 14.07-24.07 24.07-03.08 03.08-13.08 13.08-23.08 23.08-02.09 02.09-12.09 12.09-24.09 24.09-03.10
broj noćenja     10 noći 12 noći 12 noći 11 noći 10 noći 10 noći 10 noći 10 noći 10 noći 10 noći 10 noći 10 noći 12 noći 9 noći
Kostas 1/2 studio 2 78*/118 98*/198 148*/268 198*/368 238*/398 288*/498 318*/548 338*/598 338*/598 338*/598 288*/498 228*/368 178*/268 88*/118
Kostas 1/2 studio BM 2 88*/138 108*/228 158*/298 218*/398 258*/448 318*/548 338*/598 368*/648 368*/648 368*/648 318*/548 238*/398 188*/298 98*/138
Kostas 1/2 app BM 2 98*/158 118*/258 188*/348 / / / / / / / / / 198*/338 108*/158
Kostas 1/3 app BM 3 98*/178 118*/278 168*/398 198*/498 / / / / / / / 188*/448 158*/368 98*/178
Kostas 1/4 app BM 4 88*/198 108*/298 148*/448 178*/548 218*/698 228*/748 238*/798 258*/848 258*/848 258*/848 228*/748 168*/498 138*/398 88*/198

                                                                                                                                                                                                                    

Posebne skraćenice i oprema:

DM – terasa sa direktnim pogledom na more BM – terasa sa bočnim pogledom na more UT – ulaz u studio je preko terase NP – studio/apartman je u nivou niskog prizemlja ZT - studio sa zajedničkom terasom PT - prolazna terasa NN - nov nameštaj IT - izdvojena terasa BT - bez terase MT - manja terasa

Program putovanja obuhvata: - smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja - prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u slučaju da je prevoz posebno doplaćen (ukoliko za odredjeni datum nije postojala ponuda paket aranžmana).

Program putovanja ne obuhvata: - zdravstveno putno osiguranje, preporučujemo UNIQA osiguranje - turističku taksu, u iznosu od 0,5 eur po danu po smeštajnoj jedinici - fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj - ostale nepomenute troškove.

Uslovi i naĉin plaćanja apartmanskog smeštaja:

Rezervacija se smatra konačnom prilikom uplate 40% od celokupnog iznosa aranžmana.Preostalih 60% od celokupnog iznosa aranžmana potrebno je uplatiti najkasnije do mesec danapre polaska na put.

Dinamika plaćanja:

  1. UPLATA U CELOSTI pre putovanja.
  2. UPLATA NA RATE uz akontaciju od 30%. Sve rate se obračunavaju u EURima a naplaćuju u dinarskoj protivvrednosti na dan dospeća rate i dospevaju najkasnije do 15-og u mesecu.
  3. ČEKOVIMA na do 14 MESEĈNIH RATA BEZ UVEĆANJA, s tim da poslednja rata dospeva najkasnije 15.12.2020. Iznos pojedinačne rate bi bio obračunat u eurima, a stvarna naplata bi bila u kešu iličekovima u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan donošenja ili dospeća rate, najkasnije svakog15-og u mesecu. Za rate koje dospevaju tokom ili posle iskorišćenog aranžmana, neophodno jedeponovanje čekova u agenciji 15 dana pre polaska na put.
  4. - preko ADMINISTRATIVNE ZABRANE na do 14 MESEĈNIH RATA BEZ KAMATE s tim da poslednjarata dospeva najkasnije 15.12.2020. Rata se obračunava u eurima, a stvarna naplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan uplate.
  5. PLATNE KARTICE Visa, Master, Dina, Maestro, American Express. 4. KREDIT BANKE po uslovima koje odredjuje banka na dan sklapanja ugovora. Ukoliko banka uplati sva sredstva u celosti i ostvarićete popust koji se odobrava za uplatu u celosti bez dodatnog gotovinskog popusta.

Najam studija/apartmana:

Cene su za najam studija/apartmana za navedeni broj noći i maksimalan broj osoba bez obzira na uzrast. Pored navedenog broja osoba bez posebne doplate i bez sopstvenog ležaja može boravitidete do 6 godina. Dete starije od 6 godina, a mladje od 12 godina može boraviti pored maksimalnogbroja osoba u apartmanu bez sopstvenog kreveta uz doplatu od 5eur/danu. Postoje kućeu kojima boravak više od maksimalnog broja osoba nije moguć ni uz doplatu. Pored takvih kuća, ovo nije moguće ni u 1/2+1, 1/2+2,1/3+1 ,1/4, 1/5 studijima, 1/4+1 apartmanima, 1/5+1 duplexima.

Paket aranžmani:

Cena sa zvezdicom * predstavlja cenu paket aranžmana i izražena je po osobi. Uključuje smeštaj uizabranoj kući u odredjenom tipu smeštaja i autobuski prevoz. Cena paket aranžmana je ista iz svih mesta garantovanog polaska autobuskog prevoza na Sitoniju, osim za polaske iz Niša gde se cena umanjuje za 10 do 18 eur-a po osobi, a u zavisnosti od načina plaćanja.

Turistiĉka taksa: Program putovanja ne obuhvata turističku taksu u visini od 0.5 eur po danu po smeštajnoj jedinici. Naplata iste se vrši na destinaciji.

Spajanje smena: Gosti koji koriste autobuski prevoz i spajaju dve smene plaćaju cenu paket aranžmana za jednusmenu i cenu najma smeštaja za narednu smenu boravka. Gosti koji koriste sopstveni prevozplaćaju zbir cena za obe smene, s tim što im se odobrava popust u visini od 8%. (Ovaj popust sene može sabirati sa ostalim popustima, već se odobrava samo u slučaju da ga putnici nisu ostvariliuplatom u celosti.) Popust ne važi u kućama koje nisu na popustu

Sopstveni prevoz:

Za goste koji koriste sopstveni prevoz ne postoji niti doplata niti dinarski deo aranžmana. Gosti se po dolasku u letovalište javljaju predstavniku koji ih smešta u studije/apartmane. Minibus prevoz sa kućne adrese U ponudi je za putnike iz Beograda, a moguća su priključenja putnika na putu Beograd-Sitonija.

Autobuski prevoz:

Za prevoz se koriste udobni visokopodni i spratni luksuzni turistički autobusi sa TV/VIDEO i klima ureĎajem. Po dolasku gostiju u letovalište, goste sačekuju predstavnici koji gostima prevoze prtljag od autobusa do ispred kuće. Transferi, do i od Novog Sada, do i od Beograda, odnosno do i od mesta priključenja autobusu na relaciji Subotica-Novi Sad-Beograd-Niš-Sitonija,mogu biti organizovani minibusom, kombijem ili putničkim automobilom, a u zavisnosti od broja putnika. Raspored sedenja u autobusu je odredjen redosledom prijave. Ukoliko stranke imaju želju da odaberu sedište, to je moguće uz doplatu od 8 eur-a po osobi.

Polazak je dan ranije u odnosu na prvi dan korišćenja apartmana. Mesto polaska autobusa iz Beograda je sa parkinga ispred Home centra kod Beogradskog sajma. Mesta polaska iz ostalih gradova su objavljena na internet stranici. U slučaju izmenjenjih okolnosti Organizator zadržava pravo promene mesta polaska o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni. Polazak iz Beograda je u 19:00. Okvirno vreme polaska iz ostalih mesta je navedeno u tabeli, tačno vreme polaska će biti potvrĎeno pre polaska na put. Povratak iz letovališta u zavisnosti od mesta je izmedju 17-19h.

AUTOBUSKI PREVOZ SRBIJA-SITONIJA CENE PREVOZA

Mesto polaska: SUBOTICA: odrasli - 80, deca - 65 , vreme poslaska oko 17:00; ZRENJANIN: odrasli - 75, deca - 60 , vreme poslaska oko 18:00 ; RUMA: odrasli - 75 ,deca -60 vreme polaska oko 19:15 ; NOVI SAD: Odrasli - 65, deca – 50 , vreme polaska oko 19:00; BEOGRAD: odrasli – 65, deca - 50 , vreme polaska 21:00; KRAGUJEVAC: odrasli – 70 , deca – 55 , vreme polaska oko 21:30; NIŠ: odrasli – 55 , deca – 40 , vreme polaska oko 23:30h.

 

Uz ovaj cenovnik i program važe opšti uslovi putovanja organizatora putovanja Astra Travel iz Beograda, Svetozara Markovica 4 sa licencom broj 263/2020

Ovlasceni agent za prodaju aranzmana je turisticka agencija TRIM TRAVEl iz Beograda sa licencom broj 129/2020 (01.02.2020).

 

Newsletter prijava

Ime:
Email:

Kontakt

Trim Travel
Džordža Vašingtona 52, Beograd
+381 11 334 55 42
+381 11 322 19 24
+381 69 113 23 52
office@trimtravel.rs
Licenca broj: OTP 129/2020 ( 01.02.2020.)

FB ikona  IG ikona  TW ikona  YT ikona  SKYPE ikona

Mobil menu

Design © bojovicdejan.com